Styrelsen

Ordförande: Mari-Louise Ohlsson

Vice ordförande: Kim Georgsson Heinvall

Sekreterare: Ann-Christine Bengtsson

Kassör: Monica Jonasson

Ledamöter: Linda Forsberg, Eric Jahn och Thomas Ingvarsson

Suppleanter: Lena Fransson, Sara Johansson Elving och Magnus Mjörnman

Föreningsfunktionär: Lilly Bergström

Valberedning: Ulf Bengtsson och Jack Heinvall 

Revisorer: Hans Nilsson och Lena Axberg