Om Oss

Attention Kronoberg lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
  • ökad kunskap och förståelse

Moralisk sekretess

Vi som är föräldrar till barn med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning har det ofta tufft hemma och i kontakten med olika myndigheter. Det är mycket betydelsefullt för oss att träffa andra föräldrar som har en liknande situation som vår. Då kan vi få lasta av oss, få tips av andra hur de hanterar svåra situationer och känna igen oss i andras berättelser.

För att vi skall våga dela med oss av våra erfarenheter behöver vi vara säkra på att det vi berättar inte förs vidare. Därför råder i alla sammanhang, såväl via e-post som då vi träffas, tystnadsplikt. Vi kan naturligtvis inte ålägga varandra tystnadsplikt i lagens mening, men vi kan, för allas bästa, kräva moralisk tystnadsplikt/sekretess av varandra.

Det är även viktigt att syskon till barn med funktionsnedsättning får klart för sig att de inte kan prata med kompisar om barn som de träffar på våra familjeaktiviteter. Moralisk sekretess gäller i ALLA sammanhang vi träffas.