Styrelsen

Ordförande: Mari-Louise "Mimmi" Ohlsson

Vice ordförande: Kim Georgsson Heinwall

Sekreterare: Ann-Christine "Anki" Bengtsson

Kassör: Monica Jonasson

Ledamöter: Linda Forsberg, Eric Jahn och Lena Fransson

Suppleanter: Magnus Mjörnman, Ida Bergdahl, Birgit G Möller och Leon Axbom

Föreningsfunktionär: Lilly Bergström, Pia Wallenborg, Irma Moilanen Jannesson, Jenni Kumpula och Karin Mortensen

Valberedning: Ulf Bengtsson och Jack Heinwall 

Revisorer:  Jens Mortensen och Peter Svahn