Styrelsen

Ordförande: Mari-Louise "Mimmi" Ohlsson

Vice ordförande: Kim Georgsson Heinvall

Sekreterare: Ann-Christine "Anki" Bengtsson

Kassör: Monica Jonasson

Ledamöter: Linda Forsberg, Eric Jahn och Lena Fransson

Suppleanter: Magnus Mjörnman, Ida Bergdahl, Birgit G Möller och Leon Axbom

Föreningsfunktionär: Lilly Bergström och Karin Mortensen

Valberedning: Ulf Bengtsson och Jack Heinvall 

Revisorer: Anders Bohlin och Peter Svahn