Styrelsen

Ordförande: Mari-Louise ”Mimmi” Ohlsson

Vice ordförande: Kim Georgsson Heinvall

Sekreterare: Ann-Christine ”Anki” Bengtsson

Kassör: Monica Jonasson

Ledamöter: Linda Forsberg, Eric Jahn och Lena Fransson

Suppleanter: Sara Johansson Elving, Magnus Mjörnman, Ida Bergdahl och Birgit G Möller

Föreningsfunktionär: Lilly Bergström, Hanna Wahlman, Irma Moilanen Jannesson, Pia Wallenborg och Karin Mortensen, Maine Störmbäck

Valberedning: Ulf Bengtsson och Jack Heinvall 

Revisorer: Jens Mortensen och Peter Svahn