Våra grupper 2018

Här presenterar vi våra grupper (Killgrupp, Badgrupp, Tjejgrupp, och Anhöriggrupper och teorigruppen)

Vill du delta i någon av våra grupper kontakta oss via ett e-mail till attention.kronoberg@gmail.com.


Killgruppen

Killgruppen fortsätter, mer info kommer senare

Var? Björkedal i Uråsa om inget annat anges

Vad händer? Vi bjuder på fika vid varje tillfälle

Anmälan och ledare

Anmälan görs till attention.kronoberg@gmail.com

Ledare för gruppen: Kim och Jack Heinwall

Vid frågor kontakta Kim: kimprahl.kp@gmail.com, eller ring 070-9944899

Moralisk sekretess

Vi deltar alla efter ork och förmåga. Det är viktigt att vi respektera varandras olikheter och ger alla utrymme. Vi pratar inte om varandra utanför vår grupp.


Badgruppen (Bad i rehabbassängen på Sigfridsområdet, Växjö)

Medlemmar i Attention Kronoberg har möjlighet till kostnadsfritt bad i stora rehabbassängen. Det är två olika grupper.

  • Grupp 1 – Barngruppen: I första hand barn/ungdomar 0-18 år med föräldrar (max 3 personer/familj). Föräldrar ansvarar för sina barn. Vi har tillgång till både stora bassängen (max 20 badande) och lilla bassängen (max 10 badande)
  • Grupp 2 – Vuxengruppen: I första hand för vuxna, över 18 år. Vi har tillgång till stora bassängen (max 20 badande)

När? Torsdagar jämna veckor, vecka 34-48

Hur dags? 

  • Grupp 1: 18.00-19.00. Kom i tid så att du är redo att gå i bassängen kl.18.00
  • Grupp 2: 19:00-20:00. Kom i tid så att du är redo att gå i bassängen kl.19.00.

Vi släpper in fram till 18:10 resp 19:10. Det finns även en dörrklocka till vänster om dörren om vi inte är vid dörren. Vi duschar innan vi går i bassängen och tänk på att ta av er smycken. Vi går upp fem minuter innan det slutar och plockar i ordning efter oss.

Var? Rehabbassängen på Sigfridsområdet, J F Liedholms Väg 12, Växjö

Vad händer? Bad i 34 gradigt vatten under föräldrars ansvar eller eget ansvar.

Anmälan: Anmälan och frågor görs till attention.kronoberg@gmail.com eller telefonsvarare 070-9823038. Ange grupp!

I båda grupperna krävs medlemskap i Attention Kronoberg.

Ansvarig: Attention Kronobergs styrelse

Moralisk sekretess

Vi deltar alla efter ork och förmåga. Det är viktigt att vi respektera varandras olikheter och ger alla utrymme. Vi pratar inte om varandra utanför vår grupp.


 

Anhörigcirklar:

Anhörigcirklar i Växjö

För dig som har en bror eller syster med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa

Välkommen till syskongrupp för dig över 18 år

Hur påverkar det mig att ha vuxit upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning? Får man vara arg på oförmågor? Hur pratar vi med varandra om funktionsnedsättningen i vår familj? Vilka roller tar jag för att skydda mitt syskon? Mina behov kontra mitt syskons behov?
Frigörelseprocessen, blir den annorlunda? Fanns det en förväntan i luften att inte krångla, för jag såg hur trötta mina föräldrar var?

Syfte
Syftet med cirkeln är fokus på dig som syskon. Att får träffa andra som också vuxit upp med syskon som har en funktionsnedsättning som förstår hur det kan vara. Cirkeln leds av anhörigkonsulent Pernilla Seibold. Cirkeln kommer att ha olika teman kring varje träff.

Tid och plats
Onsdagar kl: 17.00-19.00
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10
Träffpunkt Dockan, Norra Esplanaden 37
Antal platser 12

För dig som har en förälder med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa

Hur påverkar det mig att ha vuxit upp med en förälder som har en fuktionsnedsättning, psykisk ohälsa? Får man vara arg? Får man vara arg på oförmågor? Hur pratar vi med varandra om funktionsnedsättning i vår familj? Mina behov kontra min förälders behov? Frigörelseprocessen, blir den annorlunda? Fanns det en förväntan i luften att inte krångla, för jag såg hur jobbigt min förälder hade det ibland?

Syfte
Syftet med cirkeln är fokus på dig. Att få träffa andra som vuxit upp med föräldrar med funktionsnedsättning som förstår hur det kan vara. Cirkeln leds av anhörigkonsulent Pernilla Seibold. Cirkeln kommer att ha olika teman kring varje träff

Tid och plats
Onsdagar klockan 17.00-19.00
31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12
Träffpunkt Dockan, Norra Esplanaden 37
Antal platser: 12

Anmälan för båda cirklarna
Det är kostnadsfritt att vara med och det bjuds på kaffe/the och fralla.
Anhörigkonsulent Pernilla Seibold tel: 0470-79 60 27, e-post: pernilla.seibold@vaxjo.se

För dig som är förälder och har ett vuxet barn med funktionsnedsättning och eller psykisk hälsa

Välkommen du som är förälder att delta i en anhörigcirkel
Gruppen leds av anhörigkonsulent Marie Alfengård

Syfte
Syftet är att träffa andra i liknande situation och fokus ligger på att förbättra den egna livssituationen, öka förståelsen och hitta nya strategier och färdigheter. Cirkeln kommer att ha olika teman, till exempel att kunna sätta sunda gränser, hantera känslor till exempel skuld och skam, medveten närvaro i relationer med mera. Mer information vid första tillfället.

Tid och plats
Tisdagar kl: 17-19 på Café Tufvan, tuvanäsvägen 12
2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11
Antal platser: 12

Anmälan
Det är kostnadsfritt att vara med och vi bjuder på kaffe/the och fralla. Anmälan till anhörigkonsulent Marie Alfengård tel: 0470-41 848, e-post: marie.alfengard@vaxjo.se

 

Anhörigcirkel i Tingsryd

Du som är anhörig till någon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa

Tid och plats
Torsdagar kl: 18.00-20.00
30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 6/12
Biblioteket i Tingsryd (2:a våningen)

Anmälan
anmälan görs till anhörigsamordnare Kim Georgsson Heinwall tel: 070-57 03 438,
e-post : anhorigstod@tingsryd.se

 


 

Teorigrupp

När? Planerad start den 23/10 informationsmöte, sen startar teorin den 14/11
Plats? Davidsons trafikskola, Linnégatan 31, 352 33 Växjö
www.davidsons-trafikskola.se
Pris? 300 kr/termin
Anmälan görs till: attention.kronoberg@gmail.com, skriv namn, adress, mobilnummer samt personnummer på anmälan.

Så här har vi tänkt oss Teorigruppen för B-kort:
Vi kommer att jobba oss igenom teoriboken i lagom takt. Teoriböckerna ingår i priset
Du får svar på dina specifika frågor under lektionen eller i enrum efteråt.
Har du behov av att ta med hjälpmedel eller av att ta med någon person som är trygg för dig till lektionen, så är det helt okej.
Denna utbildning genomförs som en studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan och kommer bara innefatta teorin. Uppskrivning och körlektionen får du ordna på egen hand när du är redo. Du måste anmäla förhinder att komma till lektionen till körskolans telefonist, Anitta telefon: 0470-137 25
Första tillfället kommer att vara en ren informationsträff där ni får träffa ledaren för teorin, övrig personal på körskolan och några i Attentions styrelse. Denna träff blir utöver de gångerna ni går i teorigruppen. Ni får också tillfälle att bekanta er med lokalerna där teorin ska hållas. Vi bjuder på fika vid alla tillfällena.

Har du frågor så maila: attention.kronoberg@gmail.com eller ring mobil: 0709823038


 Tjejgruppen

Tjejgruppen fortsätter nu till hösten 2018. Alla tjejer från 16 år och uppåt som har någon NPF-diagnos är välkomna att vara med.

När? Tisdagar: 27/8, 17/9, 15/10, 12/11 och 3/12 (avslutning)
Hur dags? kl. 17.00-19.00
Aktiviteter? Ridning, sång med sångpedagog, grillning och promenad vid någon sjö i Växjötrakten, yoga, filmkväll, skapande på Kreativia i Växjö och kanske ett besök på IKEA muséet
Var? Vi återkommer med plats/lokal.
Kostnad? Det kostar ingenting att vara med, men du ska vara medlem i Attention.
Man kan ha kontaktperson eller liknande men inte någon kompis/bästis och helst bara första gången.
Anmälan: Anmälan görs till attention.kronoberg@gmail.com. Max 8 stycken deltagare. Om du har frågor så kontakta oss på: attention.kronoberg@gmail.com
eller ring Maria tel: 070-95 41 430

Välkomna